De Bibliotheek op School (DBos)

De Bibliotheek op school

CBS de Adelaar doet sinds het schooljaar 2015-2016 mee aan de educatieve aanpak “de Bibliotheek op school”. Bij dBos werken school en de bibliotheek structureel samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Een belangrijk doel is om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. De verschillende groepen brengen geregeld een bezoek aan de bibliotheek voor speurtochten of andere activiteiten.

In alle groepen lezen de kinderen iedere dag 15 minuten uit een leesboek naar keuze. Vrij lezen heeft een positief effect op de leesvaardigheid, de woordenschat, spelling en kennis van grammatica. De kinderen gaan maandelijks onder schooltijd naar de bibliotheek om hier klassikaal boeken te lenen. Naast het vrij lezen heeft het voorlezen in alle groepen een structurele plaats in het lesprogramma. Voorlezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zo prikkelt het de fantasie, het helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren. Met iedere dag voorlezen wordt de woordenschat van kinderen enorm uitgebreid met nieuwe woorden. Het voorlezen daagt kinderen uit om zelf te gaan lezen. De gunstige effecten van voorlezen hebben niet alleen betrekking op kleuters, maar ook op kinderen in de midden-, en bovenbouw.

Naast het vrij lezen en het voorlezen wordt er veel gesproken over boeken en worden er leesbevorderingsactiviteiten aangeboden. Al deze elementen zorgen ervoor dat er een echte leescultuur is binnen de school. Voor de ondersteuning van een goedlopende aanpak van de leesbevordering op school is er een opgeleide leescoördinator op school aanwezig.

Dit schooljaar is er een kinderboekenschrijver aan onze school verbonden. Dit is de schrijver Derk Visser. Hij is de schrijver van boeken als Patatje oorlog, Landjepik en Prikkeldraad. Deze schrijver komt dit schooljaar gedurende tien weken elke week een bezoek brengen aan de groepen 4, 5 en 6. Hier geeft hij een lessenserie over lezen en schrijven. De schoolschrijver deelt zijn liefde voor verhalen lezen, creatief schrijven en maakt de kinderen enthousiast voor de magie van taal. Door deze lessen kunnen de kinderen o.a. hun taalvaardigheid, hun creativiteit en het probleemoplossend vermogen verbeteren. Na de lessenserie is het mogelijk dat uit iedere groep vijf leerlingen mee gaan doen aan een Talentklas over lezen schrijven.