Schoolgids

Scholen vertonen onderling steeds meer verschillen. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de manier van werken, de sfeer in school en wat de kinderen leren. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat u als ouder(s)/verzorger(s) van onze school mag verwachten, waar u onze school op kunt aanspreken en wat onze school voor uw kind kan betekenen.

Kortom, deze gids stelt u als ouders in staat om na te gaan of deze school de beste keus is voor uw kind. Wat staat er zoal in deze schoolgids? In deze gids zult u onder andere een hoofdstuk vinden over hoe het onderwijs is opgezet op "De Adelaar". Zitten de kinderen in jaargroepen of in combinatiegroepen? Wordt er gewerkt met tafelgroepen in de klas of niet? Is de school bijvoorbeeld een Jenaplanschool, een Montessorischool, een traditionele basisschool of is het nog anders? De zorg voor kinderen in onze sterk veranderende maatschappij is iets waar de ouders en de school voortdurend op worden aangesproken.

Hoe wordt er omgegaan met kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze niet zo goed meekunnen? Worden, in geval van veel aandacht voor de zwakke leerling, de goede leerlingen niet "vergeten"? Ook over het onderwerp "zorgverbreding" wordt u uitgebreid geïnformeerd.Deze gids is geschreven om aan te geven wat ouders van de school mogen verwachten. Maar de school verwacht ook iets van de ouders. Ook hier is een hoofdstuk aan gewijd.

Tenslotte is het natuurlijk heel belangrijk om te weten welke resultaten onze school bereikt. Achterin deze gids is daarover informatie te vinden. Daarbij gaat het echter niet alleen om de uitstroom naar het vervolgonderwijs, ook de uitstroom naar het speciaal onderwijs komt aan de orde.