Welkom op de school

EEN VEILIG NEST VOOR IEDEREEN

Het Kompas en De Ruimte fuseerden in 1989 en zo ontstond CBS De Adelaar. Wij danken onze naam aan de leerwijze van de adelaar. Een adelaar staat voor snelheid en kracht, maar ook voor bescherming en veiligheid. Wanneer een jonge adelaar leert vliegen, wordt het door de ouder uit het nest geduwd. Vervolgens, wanneer het jong vermoeid raakt, zal de ouder onder het jong gaan vliegen en terugleiden naar het nest. Op deze manier leert het adelaarsjong zijn eigen vleugels te gebruiken en zelfstandig te worden. Middels deze metafoor bouwt onze school een veilig nest, waar iedereen welkom is. Want wij geven weliswaar christelijk onderwijs maar in de klas valt niet te merken welke kinderen wel of niet van christelijke komaf zijn. We respecteren elkaar.  

 

Wij vinden dat een school een veilige en prettige omgeving moet zijn waar kinderen gehoord en gezien worden. Waar ze een stem hebben en leren om gezamenlijk beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Samen leren en samen ontdekken is volgens ons heel belangrijk. Wij sluiten ons daarom aan bij de methode De Vreedzame School (DVS). In dit bijzondere programma staan sociale competenties en democratisch burgerschap centraal. Dit vertaalt zich in een duidelijke organisatiestructuur met heldere afspraken, waar iedereen zich kan en mag uiten en waar we respect hebben voor elkaar. Daarnaast creëren wij zogeheten schoolmaatjes: we koppelen kinderen van de onder- en bovenbouw aan elkaar. Op deze manier leren alle kinderen elkaar kennen en zo willen ze graag voor elkaar zorgen. 

 

Onze school is geen kanjerschool zoals enkele andere basisscholen van De Tjongerwerven, maar onze kinderen zijn wel kanjers! Wij zijn trots op ons talentonderwijs en de manier waarop wij kinderen benaderen: elk kind is uniek en heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Het is als school onze taak om kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We gebruiken hierbij het directe instructiemodel: een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Samen met de kinderen stellen wij doelen op. Zo leren ze om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en gedrag. Want wanneer een kind dingen doet waar het goed in is, zal het optimaal presteren!