Schooltijden

De schooltijden

Op CBS De Adelaar wordt gewerkt met een continurooster.

Alle dagen beginnen de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.

De leerlingen van groep 1 hebben elke vrijdag vrij. De leerlingen in groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein komen. Om 8.25 uur gaat de bel om naar binnen te gaan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.