Medezeggenschapsraad

 • Medezeggenschapsraad
  De MR heeft als doel dat de school kwalitatief onderwijs biedt en denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. Via de medezeggenschapsraad kunt u dus meepraten...
  Lees meer...
 • Leden MR

  Vanuit de oudergeleding vervullen Edwin Bathoorn en Arno Bakker een rol in de MR. Vanuit het schoolteam nemen Henny Dijkshoorn en Sanne Jacobi zitting in de MR. Hieronder stellen zij zich voor.

  Lees meer...
 • Vergaderdata MR
  Hieronder kunt u lezen wanneer de vergaderingen van de MR zijn: 12 september 2017, 31 oktober 2017, 12 december 2017, 13 februari 2018, 3 april 2018, 12 juni 2018. Wilt u een vergadering...
  Lees meer...
 • Verslagen MR
  Hieronder kunt u de verslagen lezen van de MR. Jaarverslag van de MR van CBS “de Adelaar” schooljaar 2016-2017: Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van...
  Lees meer...