Medezeggenschapsraad

De MR heeft als doel dat de school kwalitatief onderwijs biedt en denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. Via de medezeggenschapsraad kunt u dus meepraten over beslissingen die u aangaan. Wilt u iets met ons bespreken of bespreekbaar maken of een MR vergadering bijwonen, schiet dan één van ons eventjes aan.

De ouders in de MR worden vertegenwoordigd door Edwin Bathoorn en Arno Bakker, het personeel door Sytske v/d Woude en Sanne Jacobi.

Via de mail kunt u ons ook bereiken. Het mailadres is: [email protected]